פסיכולוגיה שיקומית

הפסיכולוגיה השיקומית מתמקדת בהתמודדות לאורך החיים עם קשיים מתמשכים, מגבלות או שינויים גופניים, חושיים, קוגניטיביים או רגשיים. הפסיכולוגים השיקומיים עובדים גם עם מי שמתמודד עם מצבים מולדים, וגם עם מי שההתמודדות שלו החלה במהלך החיים. 
מגוון המצבים המובילים להתמודדות עם שינויים רחב וכולל: התמודדות עם מחלות כרוניות או עם פגיעות גופניות, אבדן של אדם קרוב, קושי בהסתגלות לשינוי משמעותי בדרישות החיים, ועוד.
הטיפול הפסיכולוגי השיקומי  מתבסס על שילוב בין טכניקות וידע הן מתחום הפסיכולוגיה הטיפולית הכללית, והן טכניקות וידע מתוך הנסיון בעבודה טיפולית עם מצבי משבר, מצבים רפואיים ושיקום ייחודיים. הטיפול יכול להיות אישי, זוגי, משפחתי ואף קבוצתי. בדרך כלל, הטיפול מתמקד בתחומים הבאים: 

  • תהליכי אבל ואבדן של תכונות ויכולות שהיו לפני ההתמודדות השיקומית
  • חיבור והשלמה בין חלקים בעצמי לפני ואחרי השינוי
  • מודעות עצמית וקבלה
  • התפתחות אישית ומציאת כוחות
  • ניהול יעיל ואופטימלי של מצבים רפואיים ומחלות
  • למידה של אסטרטגיות להתמודדות והסתגלות במציאות
  • אימון במיומנויות קוגניטיביות וחברתיות
  • הסתגלות ומימוש חברתי ותעסוקתי/לימודי